Item: Jasmar Cassar


Meta u fejn Twelidt: 14/10/1998 Pieta


Fejn Toqghod: Marsa


Website / Facebook / Twitter You Tube Links:

www.Facebook.com/JasmarStar

www.Youtube.com/JasmarCassarOfficial

soundcloud.com/l-ghanja-tal-poplu/08-tama


L-ewwel esperjenza ta kant f’hajtek: l-ewwel esperjenza ta' kant f'hajti kienet mal-familja gewwa xi karaokes zghar.


Ghidilna mument li ma tinsa qatt waqt li kont qed tkanta: Wiehed mill-isbah mumenti waqt li kont qed inkanta li ma ninsa qatt hu, meta kantajt fil-Junior Eurovision fl-2008 u fl-2010.


Minn huwa/hija/huma l ispirazzjoni tieghek fil muzika: L-ispirazzjoni tieghi mhux biss fil-muzika imma anka fil-hajja hija Beyoncé. Ghaija Beyoncé hija wahda mill-aqwa kantanti tad-dinja u l-ahjar performer/entertainer. Hija wkoll l-attrici favorita tieghi.


Kantanta/Kantant Barrani Favorita/Favorit: Il-Kantanta favorita tieghi hija Beyoncé.


Tahseb li l lingwa Maltija hija importanti fil kant u jekk iva/le ghidilna ghalfejn: Iva! Il-muzika Maltija hija xi haga unika, tista tghid li l-muzika Maltija ma tista tqabbilha ma xejn! Il-lingwa Maltija hija importanti ghax tirraprezenta ahna il-Maltin min ahna.


Ikla Maltija favorita: Fenek

Ikla barranija favorita: Chinese / Indian


Xarba favorita: Lemonade


Pajjiz favorit: Malta


Hemm xi haga li ma tghaddix minghajra meta tohrog: Il-mobile, wifi u kartiera.


For more information visit :

www.ghanjafest.com/

www.facebook.com/GhanjaTalPoplu/?fref=ts

Music News Malta Editor -- Mr Joseph Portelli

LATEST REVIEWS