Isem: Brad James

Meta u fejn Twelidt: 23 ta Gunju ta 1993

Fejn Toqghod: Zurrieq

Website / Facebook / Twitter You Tube Links:

www.facebook.com/brad.james.ofc

Kanzunetta : Ahwa Maltin, Ahwa Ghawdxin

Link tal-Kanzunetta :

www.youtube.com/watch?v=tlgfMBQ0oQg&list=PLlJyeli2Aum5J0pjcDWQ4u82_PbkCrGpr&index=26

L-ewwel esperjenza ta kant f’hajtek:
Bdejt min eta ta 5 snin

Ghidilna mument li ma tinsa qatt waqt li kont qed tkanta:
Darba kont qed inkanta ta eta zghira u niftakar kont ghafast il buttuna fuq il microphone u inqalali waqt li kont qed nkanta

Minn huwa/hija/huma l ispirazzjoni tieghek fil muzika:
Li nimxi aktar l quddiem,pero ma nharisx fil boghod izda nimxi pass pass

Kantanta/Kantant Barrani Favorita/Favorit:
Andrea Bocelli

Tahseb li l lingwa Maltija hija importanti fil kant u jekk iva/le ghidilna ghalfejn:
Iva jien nahseb li hija mportanti ghaliex tghini nesprimi ruhi aktar

Ikla Maltija favorita:
Hobz biz-zejt

Ikla barranija favorita: Chinese

Xarba favorita:
Monster

Pajjiz favorit:
L-Ingilterra

Hemm xi haga li ma tghaddix minghajra meta tohrog:
Il-mobile u l-kartiera

Ghandek xi storja qasira komika li gratlek u li tixtieq taqsam maghna:
Darba kont mort ghand it-tabib u niftakar kien tani l pilloli u qalli biex nohodom ma l ikel u niftakar flok kont nohodom wara l ikel kont indeffisom fl-ikel u nibla kollox.


For more information visit :

www.facebook.com/kkindipendenza/?fref=ts

www.maltarightnow.com

Music News Malta Editor -- Mr Joseph Portelli

ON TOUR - BUY TICKETS NOW!

,

LATEST REVIEWS