Isem: Jessica Magro

Meta u fejnTwelidt:T welidt fil 5 ta’ Frar 1990, il-Pieta’.

FejnToqghod: Haz-Zebbug

Website / Facebook / Twitter You Tube Links:

Facebook Page:
www.facebook.com/jessicamagro2

Youtube Channel:
www.youtube.com/channel/UCl8uHXUduLp0ekB0bJsggWw

Twitter:
twitter.com/jessicamagro5

Kanzunetta: Rih mill-Punent

Link tal-Kanzunetta :
www.youtube.com/watch?v=TZb_fQ6A5Mg

L-ewwel esperjenza ta kant f’hajtek:
L-ewwel esperjenza ta’ Kant f’hajti kienet fit- ‘talent night’ ta l-iskola sekondarja fejn kont nattendi.

Ghidilna mument li ma tinsa qatt waqt li kont qed tkanta:
Darba fost l-ohrajn tlajt biex nkanta fuq il-palk, u kont qed nkanta diska fuqruha. Waqt li kont qed nkanta t-takkuna inqabdejt ma spazju zghir li kien hem fuq il-palk, u tfixkilt u kwazi waqajt. In-nies fl-udjenza inutatx ’kien ha jigri. Kien moment imbarazzanti hafna imma tad-dahq fl-istess hin.

Minn huwa/hija/huma l ispirazzjoni tieghek fil muzika:
Il-‘Vocal Coach’ tieghi Pamela Bezzina. Tispirani biex ikolli id-determinazzjoni biex inwettaq il-holm tieghi u nasal fejn nixtieq.

Kantanta/Kantant Barrani Favorita/Favorit:
Bruna Mars, Michael Buble, Little Mix, Ellie Goulding, Sam Smith, fost ohrajn

Tahseb li l lingwa Maltija hija importanti fil kant u jekk iva/le ghidilna ghalfejn:
Iva hafna. L-ewwel nett il-lingwa Maltija hija il-lingwa primarja u nazzjonali taghna l-Maltin u nemmen li il-lingwa Maltija ghandha tkunu zata iktar fil-muzika li tigiprodotta. Aparti minnhekk, il- lingwa Maltija tinstema sabiha hafna meta tkun maghquda mal-muzika, u nhoss li nista nesprimi ruhi ahjar waqt li nkun qed nkanta bil-lingwa taghna l-Maltin.

Ikla Maltija favorita:
Xi Minestra tajba

Ikla barranija favorita:
Ghagin biz- zalza tat- tadam mhallat bl-irkotta

Xarba favorita:
Bela’ Te

Pajjiz favorit:
L-Awstrija: Genna ta’ l-art

Hemm xi haga li ma tghaddix minghajra meta tohrog:
Meta nohrog ma nghaddix minghajra il-‘handbag’ ghax fih ingorr kollox li jkolli bzonn.

Ghandek xi storja qasira komika li gratlek u li tixtieq taqsam maghna:
Darba fost l-ohrajn tlajt biex nkanta fuq il-palk, u kont qed nkanta diska fuqruha. Waqt li kont qed nkanta t-takkuna inqabdejt ma spazju zghir li kien hem fuq il-palk, u tfixkilt u kwazi waqajt. In-nies fl-udjenza inutatx ’kien ha jigri. Kien moment imbarazzanti hafna imma tad-dahq fl-istess hin.


For more information visit :

www.facebook.com/kkindipendenza/?fref=ts

www.maltarightnow.com

Music News Malta Editor -- Mr Joseph Portelli

ON TOUR - BUY TICKETS NOW!

,

LATEST REVIEWS