Isem: Kurt Galea


Meta u fejn Twelidt: 8/3/1995 / Pieta


Fejn Toqghod: Marsascala


Website / Facebook / Twitter You Tube Links:

www.facebook.com/kurt.galea.3

Kanzunetta : Genn

Link tal-Kanzunetta :

www.youtube.com/watch?v=Snz16IQusa8&index=22&list=PLlJyeli2Aum5J0pjcDWQ4u82_PbkCrGpr

L-ewwel esperjenza ta kant f’hajtek:
Kelli hafna esperjenzi, izda lewwel wahda prominenti kienet fil-malta song for Europe tal 2007


Ghidilna mument li ma tinsa qatt waqt li kont qed tkanta:
Kien flistess sena tal 2007 meta waqt il festival live fuq TVM qabzet ic cd u kelna nergaw nibdew mil bidu


Minn huwa/hija/huma l ispirazzjoni tieghek fil muzika:
Wiehed mill idoli tieghi huwa michael bubble


Tahseb li l lingwa Maltija hija importanti fil kant u jekk iva/le ghidilna ghalfejn:
Iva nahseb li llingwa maltija turi min veru ahna. Bil lingwa maltija kantant malti jista jesprimi ruhu hafna aktar facilment

Ikla Maltija favorita: Fenek stuffat


Ikla barranija favorita: Spaghetti with chicken and white sauce


Xarba favorita: Long Island ice tea


Pajjiz favorit: Ingilterra


Hemm xi haga li ma tghaddix minghajra meta tohrog: Mobile


For more information visit :

www.facebook.com/kkindipendenza/?fref=ts

www.maltarightnow.com

Music News Malta Editor -- Mr Joseph Portelli

ON TOUR - BUY TICKETS NOW!

,

LATEST REVIEWS