Isem: Sebastian Calleja

Meta u fejnTwelidt: Sptar San Luqa fit-3 ta Lulju 1998

FejnToqghod: Hal Qormi

Website / Facebook / Twitter You Tube Links:

en.wikipedia.org/wiki/Sebastian_Calleja

www.facebook.com/Sebastian-Calleja-1599487363630883/?fref=ts

Kanzunetta : Bla Firidiet

Link tal-Kanzunetta :

www.youtube.com/watch?v=f8FEF1bt1cE

L-ewwel esperjenza ta kant f’hajtek:
L-ewwel esperjenza tieghi fil-qasam tal kant tmur lura 8 snin ilu fejn kont kantajt f’attivita ta jum l-omm gewwa l-iskola sekondarja li kontnattendi fiha.

Ghidilna mument li ma tinsa qatt waqt li kont qed tkanta: Il mument li zgur li mhux sernisqa qatt huwa meta irraprezentajt lil Malta l-ewwel darba gewwa festival Internazzjonali, f’San Remo Junior l-Italja

Minn huwa/hija/huma l ispirazzjonitieghek fil muzika: Huma hafna personalitajiet li inspirawni fil-qasamtal-kantImmaliktar li gejtin spirat minnu kien Ronan Keating

Kantanta/KantantBarraniFavorita/Favorit: Ronan Keating u Whitney Houston


Tahsebli llingwaMaltijahijaimportanti fil kant u jekkiva/le ghidilnaghalfejn: Iva ghaliexbil-lingwataghnainkununistawnesprimudak li inkunuqedinhossu u il-messagg ta diskajasaliktar mill-qalbtal-kantant. Barra minnhekkahnail-maltinghadnainhossunakburinbil-lingwataghnaghaliexghalkemmzgharbhalapajjizxortawahdaghadnail-lingwataghna li itinaidentitaalluratajjeb li nuzawa.


Ikla Maltija favorita: Bragjoli

Ikla barranija favorita: Pizza

Xarba favorita: Kinnie


Pajjiz favorit: Germanja


Hemm xi haga li ma tghaddix minghajra meta tohrog: Mobile


Ghandek xi storja qasira komika li gratlek u li tixtieq taqsam maghna:
Darba ommi saqsietni immure nixxila cotton buds minn ghand il-grocer, minn flokk jien mort ghand il-pet shop u tlabtu il cotton buts u baqa iharres lejja qalli ma ghandiex ta cotton buts u meta mort lura id dar naturalment ommi qed tistenni bil cotton buts qedtilha li tal pet shop ma ghandux cotton buts!!!!


For more information visit :

www.facebook.com/kkindipendenza/?fref=ts

www.maltarightnow.com

Music News Malta Editor -- Mr Joseph Portelli

ON TOUR - BUY TICKETS NOW!

,

LATEST REVIEWS