Isem: Kaya

Meta u fejn Twelidt: 24th February 1983, St Lukes

Fejn Toqghod:Naxxar soon moving to Attard

Website / Facebook / Twitter You Tube Links:

www.facebook.com/kaya.ofc/?fref=ts

mobile.twitter.com/KayaOfc


Kanzunetta : B'Harsitna l'fuq - lirika Joe Chricop / Muzika Mark Spiteri Lucas

Link tal-Kanzunetta :

www.youtube.com/watch?v=mGJ56wPGy2M&list=PLlJyeli2Aum5J0pjcDWQ4u82_PbkCrGpr&index=18

L-ewwel esperjenza ta kant f’hajtek: kont zghira hafna 🙂 il-christmas concert fl-iskola Primarja ta' L-Imsida

Ghidilna mument li ma tinsa qatt waqt li kont qed tkanta: il-mument meta kantajt mal-budaj zgur li ma nista ninsieh qatt. Pero bhala esperjenza sabiha ohra li ma Ninsa qatt kienet fil-fashion week fi New York fl'Amerika.

Minn huwa/hija/huma l ispirazzjoni tieghek fil muzika: Ghandi hafna

Kantanta/Kantant Barrani Favorita/Favorit: bhala teknika fil'vuci tibqa dejjem Withney Houston

Tahseb li l lingwa Maltija hija importanti fil kant u jekk iva/le ghidilna ghalfejn: Hafna hija lingwa taghna u ghanda inkunu kburin

Ikla Maltija favorita: fennek u bebbus

Ikla barranija favorita: Pizza u ghagin

Xarba favorita: Ilma u nbid ahmar

Pajjiz favorit: Italja

Hemm xi haga li ma tghaddix minghajra meta tohrog: Dairy u Mobile

Ghandek xi storja qasira komika li gratlek u li tixtieq taqsam maghna: mhux wahda hahahahaa jekk nibda ma nieqafx pero wahda minnhom hi meta kont qed insuq fil-karozza habiba tieghi qaltli li hemm wirdiena u qbad u qbizt mil -karozza. u hallejt lil habibti fil-karozza mixja wehida hahahaha


For more information visit :

www.facebook.com/kkindipendenza/?fref=ts

www.maltarightnow.com

Music News Malta Editor -- Mr Joseph Portelli

ON TOUR - BUY TICKETS NOW!

,

LATEST REVIEWS