Isem: Danica Muscat

Meta u fejn Twelidt: 17 ta’ Settembru 1994, Ħal Għaxaq

Fejn Toqghod: Ħal Għaxaq

Facebook:
www.facebook.com/danica.muscat.official

Twitter:
www.twitter.com/danicamuscat

Kanzunetta : “M’Hawnx Isbaħ”

Link tal-Kanzunetta :

www.youtube.com/watch?v=fHf37IpiqHo&list=PLlJyeli2Aum5J0pjcDWQ4u82_PbkCrGpr&index=14

L-ewwel esperjenza ta kant f’hajtek: Jiena bdejt inkanta ta’ 4 snin, u ħadt sehem f’diversi kompetizzjonijiet lokali u internazzjonali.

Ghidilna mument li ma tinsa qatt waqt li kont qed tkanta: Hemm diversi mumenti li ma ninsa qatt, speċjalment meta pparteċipajt fil-programm televiżiv “Io Canto”. L-esperjenza li tkanta m’artisti kbar bħal Ornella Vanoni, Pierdavide Carone, The Priests u Ron kollha kienu tal-blieh.


Minn huwa/hija/huma l ispirazzjoni tieghek fil muzika: Alicia Keys, Laura Pausini, Jessie J, u Little Mix.


Kantanta/Kantant Barrani Favorita/Favorit: Laura Pausini


Tahseb li l-lingwa Maltija hija importanti fil kant u jekk iva/le ghidilna ghalfejn: Iva! Nemmen li kull kantant Malti għandu jkollu repertorju vast b’kanzunetti bil-Malti għaliex dan huwa l-ilsien li ġie mogħti lilna u għandna verament għaliex inkunu kburin bih.

Ikla Maltija favorita: Fenek

Ikla barranija favorita: Ċiniż

Xarba favorita: Luminata

Pajjiz favorit: L-Italja, pajjiż li mmur kemm mmur ma nixba qatt.

Hemm xi haga li ma tghaddix minghajra meta tohrog: Il-mowbajl, għaliex nemmen li huwa l-aħjar mezz ta’ komunikazzjoni possibli.

Ghandek xi storja qasira komika li gratlek u li tixtieq taqsam maghna: HaHa! Li kieku nibda naħseb li ma niqafx, pero titgħallem minn kull esperjenza.


For more information visit :

www.facebook.com/kkindipendenza/?fref=ts

www.maltarightnow.com

Music News Malta Editor -- Mr Joseph Portelli

LATEST REVIEWS