Isem: Denise Spiteri


Meta u fejn Twelidt: 24 October - Ghawdex


Fejn Toqghod: Ghawdex


Website / Facebook / Twitter You Tube Links:

www.facebook.com/spiteridenise?fref=ts

soundcloud.com/l-ghanja-tal-poplu/17-xaghar-twil


L-ewwel esperjenza ta kant f’hajtek: Festival gewwa x-Xaghra, Ghawdex.


Ghidilna mument li ma tinsa qatt waqt li kont qed tkanta: Meta kantajt ghall-ewwel darba gewwa t-Teatru Manoel.


Minn huwa/hija/huma l ispirazzjoni tieghek fil muzika: Bear McCreary


Kantanta/Kantant Barrani Favorita/Favorit: Adele


Tahseb li l lingwa Maltija hija importanti fil kant u jekk iva/le ghidilna ghalfejn: Iva, ghax hija mod kif inzommu l-lingwa taghna hajja.


Ikla Maltija favorita: Torta Ikla barranija favorita: Pizza


Xarba favorita: Luminata


Pajjiz favorit: Skozja


Hemm xi haga li ma tghaddix minghajra meta tohrog: Mobile u flixkun ilma.


For more information visit :

www.ghanjafest.com/

www.facebook.com/GhanjaTalPoplu/?fref=ts

Music News Malta Editor -- Mr Joseph Portelli

ON TOUR - BUY TICKETS NOW!

,

LATEST REVIEWS