Isem: DORCAS


Meta u fejn Twelidt: 15/1/93 MALTA


Fejn Toqghod: MGARR MALTA


Website / Facebook / Twitter You Tube Links:

https://m.facebook.com/dorcas.debono
m.facebook.com/dorcas.debono

m.facebook.com/Dorcas-Debono-461512160537600/?ref=bookmarks

soundcloud.com/l-ghanja-tal-poplu/16-jien-biss

L-ewwel esperjenza ta kant f’hajtek:
KELLI DIVERSI IZDA LEWWEL FESTIVAL LOKALI STABBILY KIEN FL-2013 KANZUNETTA MALTIJA

Ghidilna mument li ma tinsa qatt waqt li kont qed tkanta:
FIL KONKOES KANZUNETTA INDIPENDENZA 2015 KLASSIFIKAJT FI TIENI POST BIL KANZUNETTA "MA NINSA QATT" FUQ KLIEM TA RITA PACE U MUZIKA TA DOMINIC CINI

Minn huwa/hija/huma l ispirazzjoni tieghek fil muzika:
CELINE DION

Kantanta/Kantant Barrani Favorita/Favorit:
CELINE DION

Tahseb li l lingwa Maltija hija importanti fil kant u jekk iva/le ghidilna ghalfejn:
HIJA MPORTANTI GHALIEX HI LINGWA NAZZJONALI TAGHNA , GHANDNA LINGWA SABIHA HAFNA U LI BIJHA NHOSSNI KOMDA HAFNA BIEX NESPRIMI RUHI U NWASSAL IL MESSAGG TAD DISKA

Ikla Maltija favorita: STUFFAT TAL FENEK

Ikla barranija favorita: PIZZA


Xarba favorita: INBID


Pajjiz favorit: L-AWSTRALJA


Hemm xi haga li ma tghaddix minghajra meta tohrog: IL MOWBAJL


For more information visit :

www.ghanjafest.com/

www.facebook.com/GhanjaTalPoplu/?fref=ts

Music News Malta Editor -- Mr Joseph Portelli

LATEST REVIEWS