Isem: Roberta Sacco


Meta u fejn Twelidt: 16 ta' Ottubru 1984. Il Pieta


Fejn Toqghod: Sliema


Website / Facebook / Twitter You Tube Links:

www.facebook.com/roberta.sacco.54

Kanzunetta : Sebh Gdid

Link tal-Kanzunetta :

www.youtube.com/watch?v=y37LXEu4IzU&list=PLlJyeli2Aum5J0pjcDWQ4u82_PbkCrGpr&index=38

L-ewwel esperjenza ta kant f’hajtek: L eta ta hames snien fil kor tas salesiani tas sliema


Ghidilna mument li ma tinsa qatt waqt li kont qed tkanta: Kont ktibt kanzunetta u komtetejna biha go konkors religjuz biex tintazel il kanzunetta ghal WYD (World youth day) u b din l istess kanzunetta li ktiebt, konna irbahna il konkos. Mument li ma ninsa qatt.


Minn huwa/hija/huma l ispirazzjoni tieghek fil muzika: Ommi. Fi zmien li ommi kienet tqiela bija, kienet tkanta fit tiegijiet. Ovjament wara li twielied kont nara lil ommi iddoqq il kitarra u tkanta u dik kienet l ewwel ispirazjoni ghalija u l imhabba lejn l musika.


Kantanta/Kantant Barrani Favorita/Favorit: Celine Dion u Alanis Morissette


Tahseb li l lingwa Maltija hija importanti fil kant u jekk iva/le ghidilna ghalfejn: Fl opinjoni tieghi Iva, apparti li l ingwa maltija hija unika, tajjeb li l ingwa maltija tibqa hajja fil musika ukoll. Tajjeb li nghidu li bil musika bnidem jista jersprimi ruhhu, ghalhekk huwa tajjeb li bnidem jesprimi ruhhu anka bil lingwa maltija. Ghandna inhossuna kburin li ghandna.


Ikla Maltija favorita: Imqarru l forn

Ikla barranija favorita: jien inhobb hafna l ikel taljan u l iktar 2 plati favoriti tieghi huma pizza u ghagin


Xarba favorita: Birra hafifa


Pajjiz favorit:Pajjiz ghal qalbi hafna huwa l Olanda imma dan is sajf mort btala Santorini, u nista nghid li huwa Isola ideali ghal btala.


Hemm xi haga li ma tghaddix minghajra meta tohrog:Nahseb illum l gurnata l mobile..... minhabba l punt li jekk jinqala xi haga jew jinqala xi haga specjalmet tkun is suq (per ezempju Puncher) tkun tista tikomunika immedjatament.


Ghandek xi storja qasira komika li gratlek u li tixtieq taqsam maghna: Darba kont qed inkanta live, u waqt li qed inkanta filli qed nisma lili nifsi u filli ma bqajt nisma xejn. Kif harist lejn il microphone nintebah li kien inqala il wire min mal microphone, u ovjament infqajt nidhak imma kif jghidu 'show must go on' :)


For more information visit :

www.facebook.com/kkindipendenza/?fref=ts

www.maltarightnow.com

Music News Malta Editor -- Mr Joseph Portelli

LATEST REVIEWS