Isem: Shaun Zaffarese


Meta u fejn Twelidt: 25 ta' Settembru 1997 Minn Hal Safi


Fejn Toqghod: Noqod iz-Zurrieq


Website / Facebook / Twitter You Tube Links:

www.facebook.com/shaun.zaffarese


Kanzunetta : Vittorja

Link tal-Kanzunetta :

www.youtube.com/watch?v=zg_-h7a35AA&feature=share


L-ewwel esperjenza ta kant f’hajtek:
L-ewwel esperjenza kien festival lokali fejn gejt it-tieni


Ghidilna mument li ma tinsa qatt waqt li kont qed tkanta:
Mument li ma ninsa qatt huwa meta kantajt fil-gallarija tal-kazin tal-karmnu zurrieq fejn tahti kelli tapit ta' nies ikantaw mieghi l-innu tal-150 sena banda


Minn huwa/hija/huma l ispirazzjoni tieghek fil muzika:
Ispirazzjonijiet fil-muzika huma Elvis Presley u Chris Brown


Kantanta/Kantant Barrani Favorita/Favorit:
U anke Bon Jovi


Tahseb li l lingwa Maltija hija importanti fil kant u jekk iva/le ghidilna ghalfejn:
Iva nahseb li l-lingwa maltija hija importanti.. ghaliex le? Nesprimu ruhna bl-ilsien taghna hija xi haga mill-isbah u tista tkun ta' ghajnuna biex inkomplu nkabbru l-lingwa maltija


Ikla Maltija favorita:
ftira imhawra bil-patata l-forn


Ikla barranija favorita:
penne bolognese


Xarba favorita: Kinnie


Pajjiz favorit: Malta


Hemm xi haga li ma tghaddix minghajra meta tohrog: Meta nohrog ma nghaddiex minghajr flus


Ghandek xi storja qasira komika li gratlek u li tixtieq taqsam maghna:
Iva darba meta kont zghir kissirt vazun u kelli l-wicc nippruva nwehhel fil-kelba ghax naf li ma titkellimx.. u tista' tahseb ir-reazzjoni ta' vulkan li ghamlet ommi


For more information visit :

www.facebook.com/kkindipendenza/?fref=ts

www.maltarightnow.com

Music News Malta Editor -- Mr Joseph Portelli

ON TOUR - BUY TICKETS NOW!

,

LATEST REVIEWS