Isem: Laura Bruno

Meta u fejn Twelidt: 17 ta Dicembru 1985….pieta

Fejn Toqghod: Birkirkara

Website / Facebook / Twitter You Tube Links:

www.facebook.com/Laura-Bruno-236829169693198

Kanzunetta : Fjura li ntfiet

Link tal-Kanzunetta :

www.youtube.com/watch?sns=fb&v=_fZFgaR6IP0

L-ewwel esperjenza ta kant f’hajtek: Kantajt l-Ave Maria f’okkazjoni tal-mothers day meta kelli 10 years

Minn huwa/hija/huma l ispirazzjoni tieghek fil muzika: Sarah Brightman, Lea Salonga, Celine Dion

Kantanta/Kantant Barrani Favorita/Favorit: Lady Gaga,

Tahseb li l lingwa Maltija hija importanti fil kant u jekk iva/le ghidilna ghalfejn: Importanti hafna ghax hi lingwa sabiha li sfortunatament mijiex apprezzatat bizzejjed

Ikla Maltija favorita: Fenek

Ikla barranija favorita: Ribs, chicken wings

Xarba favorita: Moscato d’Asti

Pajjiz favorit: Londra

Hemm xi haga li ma tghaddix minghajra meta tohrog: Mobile


For more information visit :

www.facebook.com/kkindipendenza/?fref=ts

www.maltarightnow.com

Music News Malta Editor -- Mr Joseph Portelli

LATEST REVIEWS