Isem: DORCAS


Meta u fejn Twelidt: 15/1/93 MALTA


Fejn Toqghod: MGARR MALTA


Website / Facebook / Twitter You Tube Links:
https://www.facebook.com/dorcas.debono

https://www.facebook.com/Dorcas-Debono-461512160537600/?ref=bookmarks

Kanzunetta : Omm Tal- Maltin

Link tal-Kanzunetta :

www.youtube.com/watch?v=FO87pqny4dM&index=11&list=PLlJyeli2Aum5J0pjcDWQ4u82_PbkCrGpr

L-ewwel esperjenza ta kant f’hajtek:
KELLI DIVERSI IZDA LEWWEL FESTIVAL LOKALI STABBILY KIEN FL-2013 KANZUNETTA MALTIJA

Ghidilna mument li ma tinsa qatt waqt li kont qed tkanta:
FIL KONKOES KANZUNETTA INDIPENDENZA 2015 KLASSIFIKAJT FI TIENI POST BIL KANZUNETTA "MA NINSA QATT" FUQ KLIEM TA RITA PACE U MUZIKA TA DOMINIC CINI

Minn huwa/hija/huma l ispirazzjoni tieghek fil muzika:
CELINE DION

Kantanta/Kantant Barrani Favorita/Favorit:
CELINE DION

Tahseb li l lingwa Maltija hija importanti fil kant u jekk iva/le ghidilna ghalfejn:
HIJA MPORTANTI GHALIEX HI LINGWA NAZZJONALI TAGHNA , GHANDNA LINGWA SABIHA HAFNA U LI BIJHA NHOSSNI KOMDA HAFNA BIEX NESPRIMI RUHI U NWASSAL IL MESSAGG TAD DISKA

Ikla Maltija favorita: STUFFAT TAL FENEK

Ikla barranija favorita: PIZZA


Xarba favorita: INBID


Pajjiz favorit: L-AWSTRALJA


Hemm xi haga li ma tghaddix minghajra meta tohrog: IL- Mobile


For more information visit :

www.facebook.com/kkindipendenza/?fref=ts

www.maltarightnow.com

Music News Malta Editor -- Mr Joseph Portelli

LATEST REVIEWS