Isem: Jurgen Xerri


Meta u fejn Twelidt: 28/2/1999 – Pieta’


Fejn Toqghod: Iklin


Website / Facebook / Twitter You Tube Links:

www.facebook.com/jurgen.lpandatalmidfield?fref=ts

soundcloud.com/l-ghanja-tal-poplu/03-hallejt-il-passi-wrajk


L-ewwel esperjenza ta kant f’hajtek: L-ewwel festival li hadt sehem fih kien il- KKI Junior 2014 u gejt it-2 post, xi haga li ma stennejtx.


Ghidilna mument li ma tinsa qatt waqt li kont qed tkanta: L-ewwel darba li kantajt fuq il-Fosos ghall-KKI ghax qatt ma kont tlajt inkanta quddiem daqshekk nies.


Minn huwa/hija/huma l ispirazzjoni tieghek fil muzika: l-ghalliem tieghi Glen Vella


Kantanta/Kantant Barrani Favorita/Favorit: Hozier


Tahseb li l lingwa Maltija hija importanti fil kant u jekk iva/le ghidilna ghalfejn: Iva mportanti ghax hi l-identita taghna, apparti li ghadna nkunu kburin u nkantaw bil-lingwa taghna wkoll.


Ikla Maltija favorita: Imqarrun Ikla barranija favorita: Pizza


Xarba favorita: Ilma


Pajjiz favorit: Germanja


Hemm xi haga li ma tghaddix minghajra meta tohrog: Headphones


Ghandek xi storja qasira komika li gratlek u li tixtieq taqsam maghna: Le


For more information visit :

www.ghanjafest.com/

www.facebook.com/GhanjaTalPoplu/?fref=ts

Music News Malta Editor -- Mr Joseph Portelli

LATEST REVIEWS