Isem: Deborah Dalli


Meta u fejn Twelidt: 14/3/1990 / Pieta'


Fejn Toqghod: Birzebbugia


Website / Facebook / Twitter You Tube Links:

www.facebook.com/deborah.dalli.1?fref=ts

soundcloud.com/l-ghanja-tal-poplu/02-ma-ninsiex


L-ewwel esperjenza ta kant f’hajtek: Fil-kor ta' Doreen Galea meta Kelli sitt snin.


Ghidilna mument li ma tinsa qatt waqt li kont qed tkanta:
Kien festival li kellu jidher fuq it- televixin u meta bdiet il-kanzunetta wara ftit waqfet minhabba xi problemi teknici u jien bqajt nitbissem sakem regghet bdiet..


Minn huwa/hija/huma l ispirazzjoni tieghek fil muzika: Habib tieghi


Kantanta/Kantant Barrani Favorita/Favorit: Avril Lavigne


Tahseb li l lingwa Maltija hija importanti fil kant u jekk iva/le ghidilna ghalfejn: Iva ghax hi l-lingwa taghna.


Ikla Maltija favorita: Tigieg bil-lumi. Ikla barranija favorita: Salad


Xarba favorita: Ilma


Pajjiz favorit: Malta


Hemm xi haga li ma tghaddix minghajra meta tohrog: Le

Ghandek xi storja qasira komika li gratlek u li tixtieq taqsam maghna: Le


For more information visit :

www.ghanjafest.com/

www.facebook.com/GhanjaTalPoplu/?fref=ts

Music News Malta Editor -- Mr Joseph Portelli

LATEST REVIEWS