Isem: Domenique


Meta u fejn Twelidt: 07.04.1995 - Pieta'


Fejn Toqghod: Hal Safi


Website / Facebook / Twitter You Tube Links:

www.facebook.com/domenique.azzopardi.official/

soundcloud.com/l-ghanja-tal-poplu/09-pupa-tal-plastik

L-ewwel esperjenza ta kant f’hajtek: 16 -il sena ilu gewwa festival lokali


Ghidilna mument li ma tinsa qatt waqt li kont qed tkanta: Il-mument ta' meta dhalt fil-'Eurovision'


Minn huwa/hija/huma l ispirazzjoni tieghek fil muzika: Il-grupp 'Oasis'


Kantanta/Kantant Barrani Favorita/Favorit: 'Oasis'


Tahseb li l lingwa Maltija hija importanti fil kant u jekk iva/le ghidilna ghalfejn: Iva ghaliex hija il-lingwa taghna.


Ikla Maltija favorita: Il-Fenek Ikla barranija favorita: Penne bis-salamun


Xarba favorita: Inbid


Pajjiz favorit: Austria


Hemm xi haga li ma tghaddix minghajra meta tohrog: Mobile


For more information visit :

www.ghanjafest.com/

www.facebook.com/GhanjaTalPoplu/?fref=ts

Music News Malta Editor -- Mr Joseph Portelli

LATEST REVIEWS