Isem: Mikaela Bajada


Meta u fejn Twelidt: 6 ta’ Novembru 1996, ir- Rabat Ghawdex


Fejn Toqghod: Xaghra Ghawdex


Website / Facebook / Twitter You Tube Links:

www.facebook.com/mikaela.bajada.9

soundcloud.com/l-ghanja-tal-poplu/07-mellisni/


L-ewwel esperjenza ta kant f’hajtek: Bambina Fest, serata li kienet issir fix- Xaghra.


Ghidilna mument li ma tinsa qatt waqt li kont qed tkanta: Meta kont nkanta u huti t- tewmin li kellom tlett snin telghu fuq il- palk u poggew bilqeghda fejni.


Minn huwa/hija/huma l ispirazzjoni tieghek fil muzika: Miriam Christine u Pamela Bezzina


Kantanta/Kantant Barrani Favorita/Favorit: Il- grupp Ed Sheeran


Tahseb li l lingwa Maltija hija importanti fil kant u jekk iva/le ghidilna ghalfejn: Iva, hi il- lingwa taghna u nhossuwha aktar ahna u nkantaw b’dik il-lingwa


Ikla Maltija favorita: ftira Maltija Ikla barranija favorita: Lasange


Xarba favorita: Sparkling water


Pajjiz favorit: Ingilterra


Hemm xi haga li ma tghaddix minghajra meta tohrog: flus


Ghandek xi storja qasira komika li gratlek u li tixtieq taqsam maghna:
Kont festival go Reading, l- Ingilterra u kienet ix- xita u kien hemm hafna tajn. Jien u shabi morna nigru biex naraw grupp jkanta spiccaw waqajt fit- tajn u kulhadd spicca jhares lejja.


For more information visit :

www.ghanjafest.com/

www.facebook.com/GhanjaTalPoplu/?fref=ts

Music News Malta Editor -- Mr Joseph Portelli

ON TOUR - BUY TICKETS NOW!

,

LATEST REVIEWS